Over SchuldHulpMaatje West Betuwe


SchuldHulpMaatje West Betuwe is officieel opgericht op 23 mei 2018 en is ontstaan naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling. Voorheen stonden wij bekend als SchuldHulpMaatje Geldermalsen, welke opgericht is op 11 december 2014, en SchuldHulpMaatje Lingewaal, opgericht op 14 juli 2015. 


Het bestuur 

Voorzitter: Jan van Leerdam

Secretaris: Arendien van Putten,  

Penningmeester: Gerard Kuijpers, 

Algemene bestuursleden

    Marjan van Tuijl

    Erik de Bruin,

    Willy van Arkel


Het bestuur vergadert eens per twee maanden, waarbij Francine Leenhouts de coördinatoren en de maatjes vertegenwoordigt

Doel

Het doel van SchuldHulpMaatje West Betuwe is het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren. De begeleiding van hulpvragers kan zowel op vrijwillige basis plaatsvinden als op basis van een verplichting die wordt opgelegd door een officiële hulpverleningsinstantie.


Werkwijze

De stichting zet de voor begeleiding van hulpvragers zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers in, die schuldhulpmaatjes worden genoemd. Deze schuldhulpmaatjes worden allemaal, conform landelijke uitgangspunten, landelijk geregisteerd en (her)gecertificeerd. SchuldHulpMaatje West Betuwe is hiervoor aangesloten bij SchuldHulpMaatje Nederland.Beleid

Het bestuur houdt zich bezig met de werving en selectie van bestuursleden en schuldhulpmaatjes. De maatjes krijgen na de pre-learning een intensieve driedaagse opleiding. 

Het bestuur heeft de ANBI-certificering voor SchuldHulpMaatje West Betuwe. Verder wil het bestuur de komende tijd vooral gebruiken om een kwalitatief goed functionerende organisatie neer te zetten.   Beleidsplan    
Jaarverslag 2020

Beloningsbeleid

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De schuldhulpmaatjes en de bestuursleden krijgen geen vergoeding.Financiering

Het werk van Schuldhulpmaatje West Betuwe is alleen mogelijk door onze sponsors, giften en donaties. Uw hulp is van harte welkom! Wilt u weten hoe uw bedrijf, organisatie of kerk SchuldHulpMaatje West Betuwe kan sponsoren? Neem dan contact op met secretaris@shmwestbetuwe.nl

Kamer van Koophandel:


KvK :  71708723

SBI-code:  94996

Vertrouwenspersoon:


Francine Leenhouts

info@shmwestbetuwe.nl 

Elke donatie is van harte welkom!

U kunt ook eenmalig of periodiek een gift overmaken op NL75 RABO 0300 8435 26 t.n.v. Stichting Schuldhulp West Betuwe.Doneer hier uw bijdrage